SAAMA 3.0

SAAMA

El cos és l’escenari on es manifesta el teatre de la vida, així doncs, un símptoma no és res mes que el reflex d’aquest teatre quan el diàleg intern entre el conscient (controla el 3% de les nostres vides) i l’inconscient o no-conscient (controla el 97% restant) és incoherent o conflictiu.

A la ment inconscient hi ha registrat i gravat tot el que ha succeït des de la nostra concepció fins al dia d’avui, tot el que hem somatitzat dels nostres progenitors durant la nostra infància, l’educació rebuda, creences inculcades i totes les experiències i conflictes viscuts tant per nosaltres, com pels nostres avantpassats i ancestres.

Tota aquesta informació és viscuda per l’inconscient com l’”ara” i té el poder sobre les nostres vides ja que condiciona totes les decisions que prenem.

TOT SON PARTICULES EN VIBRACIÓ !!
A nivell quàntic tota matèria és energia en vibració, per tant, si modifiques aquesta vibració, modifiques el seu estat, i d’això es tracta SAAMA.

SAAMA és una tècnica de desbloqueig integral, creada per Veturián Arana, basada en els principis de la física quàntica , el poder de la intenció i l’Amor.
Mitjançant una connexió amb el No-conscient de la persona, i des del símptoma, ja sigui físic, mental o emocional, SAAMA t’ajuda a saber perquè apareix aquest símptoma i quins conflictes emocionals hi ha al darrera, i t’ajuda a identificar perquè estàs vivint aquesta situació, on està l’arrel del problema i que has de fer a la vida per deixar el camí que t’ha portat a aquest desequilibri.

És una tècnica que es pot treballar tant presencialment com a distancia i amb la qual veiem millores tant en persones, com en animals i es poden arribar a desbloquejar qüestions relacionades amb altres persones, amb venta/lloguer d’immobles, amb temes d’èxit laboral, de creativitat, de diners, de fòbies, d’addiccions i de moltes coses més.

I KNOW NO LIMITS !!