Articulació temporomandibular (ATM)

L’Articulació temporomandibular (ATM) és una articulació bilateral que connecta la mandíbula amb el cap i ens permet parlar, badallar, mastegar i deglutir.

La seva disfunció o trastorn afecta a un nombre elevat de població.

Símptomes:

 • Dolor (cara, mandíbula, coll, cap...) que també pot irradiar cap a ulls, orelles i espatlles.
 • Rigidesa muscular mandibular.
 • Limitació del moviment o bloqueig de la mandíbula.
 • Sorolls dolorosos al moure la mandíbula, acúfens i vertigen.
 • Canvi en l’alineació de les dents.
 • Les causes poden ser molt variades i múltiples:
 • Existència de mala oclusió.
 • Bruxisme.
 • Traumatisme directe.
 • Estrès, depressió, ansietat i/o tensió emocional.
 • Contractura muscular.
 • Alteració de la postura.
 • Alteracions del son.

Com et pot ajudar la fisioteràpia?
La fisioteràpia pot ajudar a restaurar el moviment natural de la mandíbula i a reduir el dolor utilitzant les següents tècniques:

 • Teràpia manual (exercicis actius, manipulacions i estiraments...).
 • Reeducació postural: es tracta de reequilibrar la postura i fer-nos conscients de la posició correcte de cap, coll i espatlles.
 • Tractament pel dolor.
 • Tècniques cranials i cervicals per alliberar tensions i bloquejos a nivell articular.

El tractament dels trastorns de l’ATM és multidisciplinari, per això creiem important fer una valoració, tractament i seguiment sempre en continua comunicació amb l’odontòleg per aconseguir el major èxit possible.

atm kine fisioterapeutes